Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Kolorovaný módny list, Der Bazar, september 1893, PI – 171.9 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)

Kolorovaný módny list, Der Bazar, september 1893, PI – 171.9 (zdroj: Slovenské národné múzeum - knižnica)

Kolorovaný módny list, Der Bazar, september 1893, PI – 171.9 (zdroj: Slovenské národné múzeum – knižnica)