Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

X.F. Saudmann, J. Bermann: Pohľad na mesto z Petržalky, výrez, 1. pol. 19. storočia (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)

X.F. Saudmann, J. Bermann: Pohľad na mesto z Petržalky, výrez, 1. pol. 19. storočia (zdroj: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum)

X.F. Saudmann, J. Bermann: Pohľad na mesto z Petržalky, výrez, 1. pol. 19. storočia (zdroj: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum)