Objekt s muzeálnou expozíciou, Brhlovce

Brhlovce ležia v kotline obklopenej miernymi svahmi, ktoré sú súčasťou južných úpätí Štiavnických vrchov, východne od okresného mesta Levice. Najstaršia historická zmienka o zemepanskej obci pochádza z roku 1245. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, neskôr sa tu rozvíjalo košikárstvo, kamenárstvo a tkáčstvo. Pôvod na Slovensku ojedinelých skalných obydlí nie je jednoznačný. Niektorí autori ich spájajú s možnosťou úkrytov pred Turkami v 16. stor., iní ich pôvod viažu k hospodárskej činnosti – zaniknutým viniciam, pričom neskôr, po ich zániku, mali slúžiť pôvodné vínne pivnice na bývanie najchudobnejších vrstiev. Skalné obydlia, pôvodne izba a viacero samostatných priestorov vytesaných do tufu, sú dnes využívané ako kuchyne a hospodárske miestnosti. V niektorých priestoroch sú vytesané aj studne. Hospodársky dvor usadlosti č. 142 tvorí v prednej časti murovaný dom, vystavaný z okresaných tufových blokov, oproti nemu stojí menší objekt. Dvor je uzatvorený skalou, do ktorej sú vyhĺbené priestory letnej kuchyne a ďalších hospodárskych priestorov, vrátane drobnejších chlievov. Pri vysekávaní ponechávali bloky skaly, priečky v rovnakej hrúbke, ako mala čelná stena s okennými a dvernými otvormi. Čelná stena bola oproti povrchu skalného brala ustúpená, zasekaná asi meter dovnútra, čím sa zabraňovalo priamemu stekaniu prúdov zrážkovej vody po skalnej stene dnu. Stropy pri vysekávaní ponechávali zväčša rovné. V rohu dvora je vyhĺbená studňa.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa