Nový evanjelický kostol, Bratislava

Elegantná, až konštruktivisticky vyznievajúca funkcionalistická stavba kostola je súčasťou polo uzavretého súboru stavieb, vybudovaných pre potreby evanjelickej cirkvi a. v. Postavili ho v rokoch 1932 – 1933 podľa projektu predstaviteľa prvej generácie slovenských architektov Milana Michala Harminca. Práve tento objekt predstavuje zlomový bod v jeho tvorbe, keďže predtým sa prikláňal k historizmu. Výrazným červeným keramickým obkladom obložený kostol s travertínovým soklom má asymetricky situovanú hranolovitú vežu. Prevýšený sálový priestor v interiéri má rovný strop. Po bokoch, v úrovni poschodia, rozširuje tento vysokými oknami presvetlený priestor galéria. V interiéri sú obklady a zariadenie zo žltkasto-okrového travertínu, nazývaného levický zlatý ónyx.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa