Neologická synagóga Žilina

V mierne svahovitom teréne v tesnej blízkosti historického jadra mesta Žilina na nepravidelnom rohovom pozemku si začiatkom 30tych rokov 20. storočia nechala miesta židovská náboženská obec postaviť novú synagógu. Výsledný návrh vypracoval jeden z čelných predstaviteľov modernej architektúry a zakladateľ nemeckej moderny Peter Behrens. Pri dômyselnom využití daností terénu, kde úpravou predpolia systémom schodísk a terás vytvoril potrebný nástupný priestor do objektu, sa mu podarilo citlivo vložiť do prostredia masívny blok s hlavnou sálou, prekrytou kupolou. Kamenný riadkový obklad spodných častí hlavných fasád, naznačujúci opevnenie s cimburím a spoza neho akoby vystupujúca hladká hmota vyšších úrovní s vysokými úzkymi štrbinovými oknami i jemné narušenie pokojných horizontál riešenia stupňovitým vyvýšením korunnej rímsy smerom k nárožiam naznačujú prepojenie modernej architektúry s architektúrou Blízkeho Východu. Toto kultivovane a nevtieravo pôsobiace dielo zaraďujú odborníci k najpozoruhodnejším pamiatkam európskeho moderného hnutia na Slovensku. Svojmu pôvodnému účelu neslúži od druhej svetovej vojny a v súčasnosti je miestom kultúrnospoločenských podujatí.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa