Národné divadlo Bratislava

Historickú budovu Slovenského národného divadla postavili v rokoch 1884-6 eklektickom štýle na mieste staršieho chátrajúceho mestského divadla. Osvedčená dvojica autorov viacerých divadelných stánkov v Rakúsko-Uhorsku, ale i v iných častiach Európy, Ferdinand Fellner a Hermann Helmer navrhla päťpodlažnú budovu na obdĺžnikovom pôdoryse tak, že tvorila hlavnú dominantu vtedy vznikajúcej promenády, dnešného Hviezdoslavovho námestia. K tejto osi orientovali hlavný vstup, umiestnený v päťosovom rizalite s lodžiou a k nej predstavaným balkónom. Interiéry, bohato zdobené štukami a maľbami v novorenesančnom a novobarokovom štýle sprístupňuje honosný vstup so schodiskami po oboch stranách. Najvýznamnejší priestor, sála, má podkovovitý pôdorys a jej kapacitu rozširujú bohato zdobené lóže a balkóny. Rozširujúce sa nároky divadelnej prevádzky si vyžiadali viaceré modernizácie a rekonštrukcie. Za zásadnú môžeme označiť tú, ktorej výsledkom bola dostavba novej budovy k západnej fasáde divadla v rokoch 1969-72.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa