Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Bradlo

Monumentálnu stavbu na kopci Bradlo vybudovali podľa projektu architekta D. Jurkoviča zo spišského travertínu. Ukončili ju pri príležitosti 10. výročia tragickej smrti významného slovenského politika a štátnika. Rodák z neďalekých Košarísk sa mimoriadne zaslúžil o vznik Československa na troskách rakúsko-uhorskej monarchie. Jeho úsilie o presadenie rovnocenného postavenia Slovenska v novovzniknutej republike sa nikdy nerealizovalo. Navyše, nedostatočne objasnené okolnosti tragickej smrti pri jeho návrate vo funkcii ministra vojny do novej vlasti doposiaľ dávajú priestor rôznym legendám. Nežičlivý osud sa odrazil i na Štefánikovej posmrtnej mohyle, ktorú počas totality oficiálne kruhy s výnimkou krátkeho obdobia v roku 1968 ignorovali a tolerovali jej vedomé ničenie.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa