Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Andreas Geiger: Kolorovaný grafický módny list, okolo roku 1830 (zdroj: Galéria mesta Bratislavy)

Andreas Geiger: Kolorovaný grafický módny list, okolo roku 1830 (zdroj: Galéria mesta Bratislavy)

Andreas Geiger: Kolorovaný grafický módny list, okolo roku 1830 (zdroj: Galéria mesta Bratislavy)