Mestská sporiteľňa, Námestie SNP 18, Bratislava

Pôvodná budova Mestskej sporiteľne v Bratislave, ktorú v roku 1929 naprojektoval mladý architekt Juraj Tvarožek, sa radí k odvážnym dielam svojej doby. Patrí medzi prvé stavby na Slovensku, na ktorých sa tak výrazne uplatnili znaky funkcionalizmu. Postavili ju v rokoch 1930 – 1931 na rohovom pozemku v tesnom dotyku s historickým jadrom. Aj preto sa progresívna hladká fasáda zavesená v železnej konštrukcii na železobetónovom skelete, členená horizontálnymi pásmi nepriehľadného opaxitového skla v parapetoch a pre funkcionalizmus charakteristickými horizontálnymi pásmi okien, pokladala za mimoriadne odvážny a zrelý čin, ktorý sa dosiaľ líši od okolitých tradičných stavieb. Do stredu objektu, ktorý zastavuje celý pozemok, vedie na prízemí pasáž. Centrom pôdorysu na prvom poschodí je cez sklobetóny zhora osvetlená vkladová hala, vo vyšších úrovniach boli kancelárie a byty.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa