Mestská radnica v Bardejove

Mestskú radnicu v Bardejove postavili na základe rozhodnutia mestskej rady uprostred trhového námestia. Patrí medzi učebnicové príklady prenikania renesančných výtvarných a architektonických prvkov do ešte stredovekého celkového konceptu architektúry. Renesančné okná a portály, ako aj jedinečný arkier pri východnej fasáde radnice vyhotovil v roku 1507 majster Alexius. Korunnú rímsu s neskorogotickými plastikami, štíty mohutnej sedlovej strechy a zaklenutie arkiera vytvoril o dva roky neskôr majster Ján z Prešova. Vysokú strechu so strmými goticky pôsobiacimi štítmi nesie pozoruhodná pôvodná krovová konštrukcia. Nástenné maľby v radničných priestoroch sú z dielní domácich majstrov. Traduje sa, že socha rytiera Rolanda vztýčená na vrchole južného štítu radnice symbolizuje mestské výsady. Zásadnejšiu prestavbu radnice vyvolala len potreba adaptácie na prevádzku múzea začiatkom 20. storočia. Tejto funkcii slúži verejnosti až do súčasnosti.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa