Medzinárodne uznávané osobnosti pracujúce mimo divadiel

Jozef Mokoš (nar. v roku 1941 v Seredi), básnik, dramaturg, prekladateľ patrí medzi najväčšie osobnosti bábkového divadla na Slovensku. V rokoch 1962 – 1981 pracoval v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Napísal známu zbierku básní pod názvom Praskanie (1962,1983). Je docentom na Katedre bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave ako jeden z kľúčových vysokoškolských učiteľov. J. Mokoš, ako dramaturg, našiel v bábkarskom divadle novú dimenziu a poetický jazyk. Pokúsil sa určiť novú rolu bábky v koncepcii metaforického divadla.
Po odchode z Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici (1981) pracoval v rôznych divadlách na Slovensku ako slobodný umelec dramaturg a režisér. Od 1983 do 1991 pôsobil ako dramaturg v divadle Poetický súbor Novej Scény, kde realizoval adaptácie významných literárnych autorov ako R. Jeffers, A. S. Puškin, J. Heller, K. Horák, Č. Ajtmatov, atď. Pracoval v Bábkovom divadle v Žiline, v Bábkovom divadle v Nitre (dnes Staré divdlo Karola Spišáka v Nitre) a napokon ako umelecký vedúci a dramaturg v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave (1987 – 2003). V roku 2014 obdržal Cenu za celoživotné dielo, ktorú udeľuje Literárny fond.
Vytvoril hlavné úlohy v televíznych umeleckých filmoch režiséra Samuela Ivašku (Memento, Suterén), ako aj vedľajšie postavy napr. vo filmoch Dušana Trančíka a Juraja Jakubiska.
Ján Uličiansky (nar. v roku 29. 10. 1955 v Bratislave) je známym slovenským autorom moderných bábkových hier ako Tik-Tak (1976), Golego (1984), autorom adaptácií slovenských rozprávok a literatúry pre deti, napríklad J. M. Barrie Peter Pan (1984), H. Ch. Andersen Malá morská panna (1991) pre bábkové divadlo. Je autorom viacerých kníh pre deti, autorom drámy (Alergia vydaná v roku 1995) a mnohých rozhlasových hier pre dospievajúcu mládež a rozprávok pre deti. Je držiteľom cien IBBY z rokov 1981, 1990, 1992, 1993, 1998 a 2004. Slovenská sekcia IBBY ho menovala za kandidáta Ceny Hansa Christiana Andersena.
Režíroval 16 inscenácií v Bábkovom divadle v Košiciach a v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Najznámejšie inscenácie v Bábkovom divadle v Košiciach sú jeho vlastné adaptácie slovenských klasických rozprávok (napríklad Zlaté pokušenie (1982), Janko Pipora (1983), Radúz a Ľudmila (1984) a jeho moderné adaptácie najznámejšej literatúry pre deti (napríklad Peter Pan, Malá morská panna). Dnes sa venuje najmä spisovateľskej činnosti.
Je profesorom na Katedre bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave a autorom projektu televíznej relácie pre deti Trpaslíci.
Eva Farkašová (nar. v roku 20. 6. 1953 v Martine) je slovenskou kostýmovou výtvarníčkou, ktorá navrhuje tiež bábky. Spolupracuje najmä s poľskými, ale i so slovenskými bábkovými divadlami, hosťuje aj v činoherných divadlách, a operných scénach (napr. Chorvátsko, Srbsko a Čierna hora, Švajčiarsko, Tajvan). V roku 1975 pôsobila v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, hosťovala v Bábkovom divadle v Košiciach, v 90. rokoch minulého storočia začala intenzívne spolupracovať s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici.
V roku 2000 pracovala pre Národné divadlo v Tai-Pei (Tajvan) a pre činoherné divadlo vo Švajčiarsku (inscenácia Číňania), v roku 2002 a 2003 pre Národné divadlo v Prahe (Figarova svadba, Kaťa Kabanová). Vystavovala svoje štylizované bábky a artefakty napr. na výstavách vo Francúzsku (Paríž, Charleville-Mézieres, Perigeau), vo Veľkej Británii (Leeds), v Poľsku (Varšava). R. 2015 dostala cenu Dosky za scénografiu inscenácie Zvedavý sloník v Bábkovom divadle v Žiline.
Ida Hledíková – Polívková PhD (nar. v roku 2. 5. 1958 v Trnave) je divadelná kritička a historička, bývalá riaditeľa bábkarského festivalu (v Banskej Bystrici a v Topoľčiankach), medzinárodného televízneho festivalu PRIX DANUBE (2003 – 2008), autorka dokumentárnych filmov, prezidentka Medzinárodnej výskumnej komisie UNIMA, vysokoškolská profesorka. Na VŠMU pôsobila od r. 2007 – 2015 ako prodekanka Divadelnej fakulty a ako prorektorka. V r. 2001 – 2010 pracovala v Slovenskej televízii.
V rokoch 2000 – 2004 a 2004 – 2008 bola zvolená za členku výkonnej rady UNIMA – Union International de la marionnette ako prvá a doposiaľ jediná zástupkyňa Slovenska v najvyššom orgáne UNIMA – Exekutíve. Je bývalá členka Komisie pre publikácie a komunikácie Európskej komisie, momentálne vedie medzinárodnú komisiu pre výskum bábkového divadla. Je členkou Exekutívy UNIMA.
Od roku 1985 do r.1996 bola výskumnou pracovníčkou Divadelného ústavu v Bratislave. Od roku 1990 vyučuje na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Jej práce vychádzajú na Slovensku a v zahraničí (napr. Poľsko, Česká republika, Rusko, India, Rakúsko, USA, Veľká Británia ap.). Zúčastňuje sa medzinárodných seminárov a konferencií (Rakúsko, Česká republika, Grécko, Francúzsko, Nemecko, India, Poľsko, Rusko, Ukrajina, USA, Veľká Británia ) a na divadelných, filmových a televíznych festivaloch ako členka poroty (napríklad filmové festivaly v Káhire, Moskve, divadelné festivaly v Cividale dell Friulli, Katowiciach, Bielsku-Bialej).
Je autorkou monografií – o tradičnom bábkovom divadle s názvom Komedianti, kočovníci, bábkari vydanej v roku 2007, a o histórii Starého divadla Karola Spišáka v Nitre (2011) s názvom Snívajte s nami. Je autorkou dlhometrážneho dokumentárneho filmu Posledná maringotka (2008), ktorý získal dve ceny na medzinárodných filmových festivaloch a premietali ho na 26 festivaloch v Európe a USA.