Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Mikuláš Galanda: Dievča s košíkom kvetov, 1937-1938 (zdroj: Slovenská národná galéria. http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_6075)

Mikuláš Galanda: Dievča s košíkom kvetov, 1937-1938 (zdroj: Slovenská národná galéria. http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_6075)

Mikuláš Galanda: Dievča s košíkom kvetov, 1937-1938 (zdroj: Slovenská národná galéria. http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_6075)