Maliarstvo

PhDr. Alena Vrbanová, PhD.

História maliarstva na území Slovenska siaha do obdobia okolo roku 1000. V dovtedajšej histórii Slovenska, hoci bola pohnutá a bohatá na zápasy o vlastné územné, kultúrne a štátotvorné sebaurčenie, a aj vzhľadom na jeho strategickú polohu v strede Európy, objavujú sa v súvislosti s dejinami umenia pamiatky iného ako výslovne maliarskeho charakteru. Obdobia pravekého osídlenia územia a starovek, spojený na Slovensku s pobytmi Rimanov, vydávajú nateraz pamiatky bez priamych stôp maliarskeho prejavu. V ich rámci môžeme skôr reflektovať problém maliarskeho dekorativizmu a pevný kresbový základ vo vzťahu k písmu, šperku, úžitkovým predmetom, nie však ucelený jazyk či štýl maľby.