Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dominik Skutecký: Pred krčmou, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_478)

Dominik Skutecký: Pred krčmou, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_478)

Dominik Skutecký: Pred krčmou, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_478)