Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Peter Michal Bohúň: Portrét stareny, 1860-1870 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5298)

Peter Michal Bohúň: Portrét stareny, 1860-1870 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5298)

Peter Michal Bohúň: Portrét stareny, 1860-1870 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5298)