Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Karol Tibély: Starý Smokovec, 1858 (zdroj Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3751)

Karol Tibély: Starý Smokovec, 1858 (zdroj Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3751)

Karol Tibély: Starý Smokovec, 1858 (zdroj Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3751)