Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Karol Ľudovít Libay – pravdepodobne: Interiér lesa, 1860 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5792)

Karol Ľudovít Libay – pravdepodobne: Interiér lesa, 1860 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5792)

Karol Ľudovít Libay – pravdepodobne: Interiér lesa, 1860 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5792)