Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ján Jakub Müller: Romantická krajina s ruinami a pastiermi pri mesačnom svite, 1801–1825 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5599)

Ján Jakub Müller: Romantická krajina s ruinami a pastiermi pri mesačnom svite, 1801–1825 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5599)

Ján Jakub Müller: Romantická krajina s ruinami a pastiermi pri mesačnom svite, 1801–1825 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5599)