Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Gyula Benczúr: Podobizeň umelcovho otca Viliama Benczúra, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2511)

Gyula Benczúr: Podobizeň umelcovho otca Viliama Benczúra, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2511)

Gyula Benczúr: Podobizeň umelcovho otca Viliama Benczúra, 1873 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2511)