Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dominik Skutecký: Trh v Banskej Bystrici, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.O_1289)

Dominik Skutecký: Trh v Banskej Bystrici, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.O_1289)

Dominik Skutecký: Trh v Banskej Bystrici, 1889 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.O_1289)