Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Neznámy maliar: Epitaf (?) Imricha Czobora zo Skalice, okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_385)

Neznámy maliar: Epitaf (?) Imricha Czobora zo Skalice, okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_385)

Neznámy maliar: Epitaf (?) Imricha Czobora zo Skalice, okolo 1520 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_385)