Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ľudovít Čordák: Tatranský motív, 1935 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3855)

Ľudovít Čordák: Tatranský motív, 1935 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3855)

Ľudovít Čordák: Tatranský motív, 1935 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_3855)