Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Želmíra Duchajová-Švehlová: Pri káve, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_379)

Želmíra Duchajová-Švehlová: Pri káve, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_379)

Želmíra Duchajová-Švehlová: Pri káve, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_379)