Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Gustáv Mallý: Pri salaši, okolo 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1988)

Gustáv Mallý: Pri salaši, okolo 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1988)

Gustáv Mallý: Pri salaši, okolo 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_1988)