Literatúra

BARTKO, O. et al: Artschool ŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75, Rabbit & Solution Studio, Bratislava, 2007 (EN, SK)
BÉREŠOVÁ, S.: Die Slowakei in der Fotografie von Karel Plicka, diplomová práca, Universität Wien, 2014 (DE) (https://www.academia.edu/9844908/Die_Slowakei_in_der_Fotografie_von_Kare…)
GAVULOVÁ, L. a kol.: Photoport, Bratislava : Slovart, 2009 (SK)
HLAVÁČ, Ľ.: Dejiny slovenskej fotografie, Martin : Osveta,1989 (SK)
HRABUŠICKÝ A., VANČO F.: MALÍK, V.: 1912 – 2012, Slovenská národná galéria, Photoport, Bratislava : Slovart, 2013 (SK, EN)
HOJSTRIČOVÁ, J.(ed): Renesancia fotografie 19. storočia: výskum (vzdelávanie) experiment,, Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 (SK)
HRABUŠICKÝ A., MaACEK, V.: Slovenská fotografia 1925 – 2000. Moderna – postmoderna – postfotografia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001 (EN, SK)
KOKLESOVÁ, B.: V tieni tretej ríše. Oficiálne fotografie Slovenského štátu, Bratislava : Slovart, 2010 (SK)
Kolektív autorov: Mladé médium. 20 rokov štúdia fotografie na VŠVU v Bratislave. Katalóg k výstave Mladé Médium v rámci festivalu Mesiac Fotografie Bratislava 2011. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a nových médií, 2011 (EN, SK)
MACEK, V. (ed.): The History of European Photography 1900 – 1938, FOTOFO, Central European House of Photography 2011 (EN)
monoskop.multiplace.org (EN)