Literatúra a dôležité linky

Krausová, Agáta a kol.: Enci, benci, na kamenci- tradičné detské hry Nitrianskeho kraja (Krajské osvetové stredisko v Nitre, 2018)

Blažek, Bohuslav: Bludiště počítačových her (Mladá fronta, 1990)

https://softhouse.speccy.cz/documents/download/Bludiste_pocitacovych_her.pdf

Švelch, Jaroslav: Gaming the Iron Curtain (MIT Press, 2018)

Ondrejka, Kliment: Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku (Veda, 1976)

Čmolík, Otto: Hry pre iskry a pionierov (Smena, 1973)

Králiček, Juraj: Hrajme sa s deťmi (Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976)

Ferenčíková, Marta: Detské ľudové hry a pásma (MPC, 2014)

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/ferencikova.pdf