Liečebný ústav TBC a respiračných chorôb, Vyšné Hágy

Na južnom svahu Vysokých Tatier vo Vyšných Hágoch vybudovala Ústredná sociálna poisťovňa v rokoch 1934 – 1938 podľa projektu českých architektov Františka Libru a Jiřího Kana rozsiahle funkcionalistické sanatórium na liečbu TBC a respiračných chorôb. Pozostávalo z trinástich budov, ktoré popri symetrickej hlavnej liečebnej budove tvoria infekčný pavilón, prosektúra a zázemie. Patrí k nemu centrálna kotolňa s elektrárňou, dielne, práčovňa, garáže, skleník, vrátnica a štyri budovy pre zamestnancov. V hlavnej budove s dĺžkou 270 m a kapacitou 500 pacientov sú nielen liečebné a stravovacie priestory, ale aj obchody, pošta a divadelná sála pre 600 návštevníkov. Konštrukčné riešenie predstavuje železobetónový skelet, vyplnený tehlovým murivom. Hlavnú budovu izoloval korok a v kombinácii s obložením keramickými obkladačkami získala vynikajúce tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti. Patrí k špičkovým dielam funkcionalizmu na Slovensku.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa