Kreatívny priemysel

Zora Jaurová

Odvetvia kreatívneho priemyslu sú založené na individuálnej kreativite, zručnosti a talente, ale patria k nim aj oblasti, ktoré majú potenciál k tvorbe kapitálu a pracovných miest prostredníctvom využívania duševného vlastníctva. Sektor zahŕňa predovšetkým reklamu, architektúru, umenie, obchod so starožitnosťami, počítačové a video hry, remeslá, dizajn, dizajnovú módu, film a video, hudbu, scénické umenie, vydavateľskú činnosť, software, televíziu a rozhlas.