Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

Aj najnovšie výskumy potvrdili, že tento drobný a svojou hmotou archaicky pôsobiaci  ranorománsky jednoloďový kostolík je jednou z najstarších stojacich sakrálnych architektúr na Slovensku. Na základe nálezov kladú jej vznik do 11. storočia a niektoré hypotézy predpokladajú až 9. storočie. Pôvodnú loď ukončuje pravouhlo uzavretá svätyňa. Kostol v 13. storočí rozšírili západným smerom a v prístavbe zriadili zemepanskú emporu. Zároveň nad stredným poľom rozšírenej lode nadstavali vežu. V interiéri sa zachovali včasnostredoveké nástenné maľby. Tematicky čerpajú z mariánskeho a christologického cyklu. Priestor sporo osvetľujú štrbinové okienka. Charakteristický vstupný profilovaný portál umiestnili do južnej steny rozšírenej časti lode.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa