Kostol sv. Jakuba, Levoča

Trojloďový halový farský kostol vznikal v priebehu 14. storočia. K jeho severnej časti pristavali v roku 1392 Kaplnku sv. Juraja. Koncom 15. storočia k severnému a južnému portálu z konca 14. storočia predstavali predsiene. V tom istom období posilnili pôvodné piliere zväzkami prípor s listovými hlavicami. V priebehu ďalšieho storočia pristavili bohato zdobený neskorogotický južný a severný vchod, pričom pôvodný západný vstup znefunkčnili. V rokoch 1515 – 1520 nad severnou predsieňou a bočnou kaplnkou sv. Juraja postavili bibliotéku. Svojimi pravouhlými oknami sa radí k prvým renesančným stavbám v meste. Z bohatého vnútorného vybavenia, popri dvoch jedinečných neskorogotických oltároch od rezbára pôsobiaceho v Levoči na začiatku 16. storočia, Majstra Pavla, si zaslúžia pozornosť oltár Vir Dolorum, krstiteľnica a pastofórium zo staršieho vybavenia chrámu. Nástenné maľby s cyklami zo 14. – 15. storočia patria medzi ojedinelé ukážky dobového zobrazenia vierouky. Po požiari v 1. polovici 19. storočia postavili v západnej časti kostola novogotickú vežu. Svojou architektúrou a vnútorným vybavením tvorí kostol unikátny súbor umeleckohistorických a architektonických pamiatok najmä z 15. – 17. storočia.

.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa