Kostol sv. Alžbety Uhorskej, Muľa

Malá dedinka v okrese Veľký Krtíš leží mimo frekventovaných trás. Napriek tejto utiahnutosti sa v nej nachádza architektonický unikát. V rokoch 1910 tu postavili podľa projektu mladého uhorského architekta Štefana Medgyaszayho, absolventa viedenskej školy architektúry Otta Wagnera, secesný kostol. Pri jeho stavbe po prvýkrát v Uhorsku použili železobetónovú konštrukciu na stavbe kostola. Objektu, inšpirovanému prvkami secesie, dominuje veža s dekoratívne upraveným zábradlím na konzolách, vytvoreného z betónu, aj keď výtvarne čerpá motívy z ľudového umenia. Zastrešuje ju vysoký ihlan z monolitického betónu. Loď kostola je oktogonálna centrála zaklenutá kupolou, vytvorenou v tom čase inovatívnym spôsobom. Zložili ju z vopred pripravených tenkých betónových segmentov – prefabrikátov. Hrany osemuholníka opticky predlžujú secesne tvarované betónové sochy cherubínov na atike stavby od sochára F. Sidlóa. Fasádu nad vstupom zdobí veľký obraz patrónky kostola.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa