Kontakty

Univerzitná knižnica v Bratislave
Adresa: Michalská 1, 814 17 Bratislava, Slovensko
Tel.: 421 (0) 2 20 466 222, 421 (0) 2 20 466 224
Fax: 421 (0) 2 54 434 246
E-mail: profil@ulib.sk
Webová stránka: http://www.ulib.sk