Kolonádový most, Piešťany

V európskych podmienkach jedinečná funkcionalistická stavba krytého promenádneho mosta v svetoznámych slovenských kúpeľoch patrí k najznámejším dielam významného slovenského architekta Emila Belluša. Železobetónový most cez Váh, vybudovaný v rokoch 1931 – 1932, pozostáva zo siedmich mostných polí. Stavba spája mesto s kúpeľným ostrovom, pričom pôvodne slúžila popri doprave aj promenáde kúpeľných hostí v oddelenom krytom priestore. Atraktivitu mosta, dnes už výhradne slúžiaceho peším, zvyšuje nielen deliaca sklená stena, ale aj drobné predajne v jeho nástupnej časti. Umeleckú hodnotu stavbe dodávajú obrazy vyleptané do skla podľa návrhov Martina Benku a najmä populárny symbol Piešťan – socha barlolámača od Roberta Kühmayera, umiestnená pri vstupe na most zo strany mesta. Most patrí k najlepším funkcionalistickým dielam na Slovensku.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa