Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Neskorobarokový Kostol sv. Jána Krstiteľa, Jasov (Archív Pamiatkového úradu SR, foto M. Kalinová, 2006)

Neskorobarokový Kostol sv. Jána Krstiteľa, Jasov (Archív Pamiatkového úradu SR, foto M. Kalinová, 2006)

Neskorobarokový Kostol sv. Jána Krstiteľa, Jasov (Archív Pamiatkového úradu SR, foto M. Kalinová, 2006)