Kláštor v Jasove

Veľkolepo kompozične rozvrhnutý kostol s kláštorom premonštrátov vznikol podľa návrhu viedenského staviteľa F. A. Pilgrama. Vybudovali ho na základoch stredovekého predchodcu po polovici 18. storočia. Kompaktne pôsobiacu stavbu tvoria budovy kláštora s dvomi rozsiahlymi nádvoriami. Sú súmerne rozvrhnuté okolo centrálne situovaného dvojvežového kostola. Klenbu jeho jednoloďového priestoru a klenbu v knižnici kláštora zdobia bohaté fresky od J. L. Krackera a sochy od J. A. Kraussa. V tesnej blízkosti kláštora je zachovaná baroková kláštorná záhrada obdĺžnikového tvaru, ktorá je charakteristická svojou pravidelnou dispozíciou typu francúzskych záhrad. Po oboch dlhších stranách ju lemuje tvarovaná stena z hrabov dosahujúca výšku takmer 4,5 m, vysadená v druhej polovici 18. storočia. Je rozdelená na šesť častí a prvé štyri majú ornamentálne riešenú dispozíciu z nízkych živých plotov z vždyzeleného krušpánu. Dve zostávajúce časti sú od 19. storočia zmenené na prírodno-krajinársky park a nachádza sa v nich viacero cudzokrajných drevín z celého sveta. K pôvodnej drobnej architektúre v záhrade, dnes zväčša zaniknutej, patria horizontálne slnečné hodiny.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa