Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Milan Adamčiak: Hudba pre Manfreda Mohra, 1977 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17635)

Milan Adamčiak: Hudba pre Manfreda Mohra, 1977 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17635)

Milan Adamčiak: Hudba pre Manfreda Mohra, 1977 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17635)