Kaštieľ Betliar

V jadre pôvodne stredoveké prízemné šľachtické sídlo z polovice 15. storočia prestavali a renesančne upravili Bebekovci. Neskoršie rozšírenia a prestavby, realizované Andrášiovcami (Andrássyovcami) od konca 18. storočia zásadne zmenili charakter opevneného objektu zabezpečeného nárožnými vežami a strieľňami. Dnešnú podobu pohodlného vidieckeho sídla vyššej šľachty získal kaštieľ po radikálnej historizujúcej úprave a nadstavbe v rokoch 1880 – 1886 za Emanuela Andrášiho. Vnútorné zariadenie kaštieľa, ktorý slúžil ako poľovnícky zámoček, s predmetmi z rôznych slohových období patrí medzi najzachovalejšie na Slovensku. Osobitnú pozornosť z jeho zariadenia, ktoré sprístupňuje návštevníkom múzeum zamerané na život a kultúru uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí si zasluhuje knižnica s dvadsaťtisíc zväzkami, založená v druhej polovici 18. storočia. Kaštieľ sa nachádza v jednom z najrozľahlejších zachovaných anglických parkov na Slovensku s viacerými najmä romantickými stavbami a umelými ruinami.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa