Kaštieľ v Dolnej Krupej

Kaštieľ vybudovali v strede dediny v rokoch 1793 – 1795 na mieste objektu z prvej polovice 17. storočia v súvislosti s požiadavkou nových majiteľov, rodinou Brunsvikovcov. Jozef Brunsvik (1750 – 1827) v roku 1792 oslovuje Jána Jozefa Thalherra, hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory s požiadavkou na vypracovanie plánov prestavby kaštieľa, ktorý by zodpovedal spoločenskému postaveniu majiteľa. Práce prebiehali do roku 1796. Kaštieľ bol prestavaný a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt, zároveň začiatkom 19. storočia vybudovali mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžériu, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku a pod. Ďalšia prestavba v klasicistickom duchu sa uskutočnila podľa projektu A. P. Riegela. Súčasne s touto prestavbou založili rozsiahly, pôvodne vyše 100 hektárový anglický park, ktorý navrhol belgický záhradný architekt Heinrich Nebbien. Z parku, bohatého na okrasné dreviny sa dosiaľ zachovalo niekoľko exemplárov okrasných stromov a drevín, napr. sekvojec mamutí. Jeho mladšou súčasťou je rozárium zo začiatku 19. storočia., preslávené jeho zveľadideľkou, grófkou Chotekovou. V rozsiahlom krajinárskom parku, cez ktorý preteká Krupský potok, je rybník. Obelisk i grota pochádzajú z pôvodnej Nebbienovej koncepcie.
Súčasťou areálu kaštieľa je pavilón, pôvodný domček záhradníka, ktorý sa spolu s kaštieľom viaže k pobytom slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena. Dokumentuje život a dielo tohto významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah k Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu u nás. Pamätník Ludwiga van Beethovena, sprístupnený v záhradnom pavilóne v parku kaštieľa, je súčasťou Hudobného múzea SNM v Bratislave.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa