Kaštieľ Bytča

Na mieste stredovekého vodného hradu v Bytči dal v rokoch 1571 – 1574 postaviť palatín František Thurzo reprezentačný štvorkrídlový renesančný kaštieľ. Pôsobivú stavbu so štyrmi nárožnými baštami, nadväzujúcu na typ talianskych mestských kastelov, staval majster Kilián z Milána. Arkádové chodby okolo nádvoria vyzdobili v prvej polovici 18. storočia freskami čerpajúcimi z antickej mytológie a postavami uhorských a európskych vládcov. Súčasťou rozľahlého opevneného areálu je renesančný sobášny palác, vystavaný v roku 1601 Jurajom Thurzom predovšetkým na svadobné hostiny svojich siedmich dcér. Bytčiansky kaštieľ sa stal vzorom pre stavbu súdobých šľachtických sídiel najmä na Považí a strednom Slovensku.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa