Jazero Klinger, Banská Štiavnica

Západne od centra Banskej Štiavnice, v doline nad Banským múzeom v prírode sa v nadmorskej výške 683 m n. m. nachádza umelé jazero – tajch Klinger. Spolu s Počúvadlom patrí k najznámejším jazerám, ktoré sú súčasťou unikátnej vodohospodárskej sústavy, vybudovanej počas 16. – 18. storočia Matejom Kornelom Hellom, jeho synom Jozefom Kornelom, spolu so Samuelom Mikovínym. Klinger, naprojektovaný a postavený Jozefom Kornelom Hellom, pomenovali podľa neďalekej štôlne. Prvý raz ho ako funkčné jazero spomínajú v roku 1765. Napĺňali ho zberné jarky, náhonný jarok z vodnej nádrže Červená studňa a Ottergrund. Koruna hrádze, vysoká 22,4 m má dĺžku 127 m a je široká 6,3 m. Nádrž s objemom 158 000 m³ dosahuje hĺbku až 21,3 m. Vodu z nádrže využívali pre potreby šácht Ondrej, Maximilián a Zigmund. Neskôr chladila kompresory šachty Ondrej. Drevená stavba s prečerpávacím zariadením na hrádzi sa nazývala mních. Dnes sa nádrž využíva na rekreáciu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa