Jánošík (1921)

Filmová výroba na Slovensku existovala po vzniku ČSR naďalej len v podobe individuálnych aktivít, z ktorých sa zachovalo niekoľko fragmentov. Išlo najmä o snímky reportážneho charakteru, pretože na výrobu náročnejších filmových projektov neboli na Slovensku vytvorené dostatočné technologické ani finančné podmienky.
Iniciatíva na vznik prvého slovenského hraného dlhometrážneho filmu vznikla v prostredí slovenských emigrantov. Skupina amerických Slovákov založila v novembri roku 1920 v Chicagu spoločnosť Tatra Film Corporation, ktorá plánovala založiť aj pobočky v Prahe, Bratislave a v Žiline. V máji 1921 pricestovali zástupcovia spoločnosti na Slovensko. Bratia Daniel a Jaroslav Siakeľovci (kameraman a režisér) spolu s produkčným Jánom Závodným a s Františkom Horlivým (český divadelný režisér z Chicaga) začali nakrúcať film Jánošík.
Film sa nakrúcal v reálnych prostrediach v Blatnici pri Martine a v kaštieli v Štiavničke. Niektoré interiérové scény sa neskôr nakrútili aj v pražských ateliéroch spoločnosti A-B v Prahe. Titulnú úlohu stvárnil český divadelný a filmový herec Theodor Pištěk. Film sa nakrúcal dvomi kamerami (druhým kameramanom bol Oldřich Beneš). Zo zachovaných záberov aj z dobových informácií vyplýva, že film mal dve verzie – jednu pre česko-slovenský trh a jednu pre distribúciu v USA. Premiéru mal 21. novembra 1921 v Žiline a o štyri dni neskôr bol uvedený do kín aj v Prahe. Americká premiéra sa uskutočnila 1. decembra 1921 v Chicagu. Pre Tatra Film Corporation film nepriniesol nijaký zisk, spoločnosť sa ocitla vo finančných problémoch a neskôr už nepokračovala vo filmovej produkcii. V roku 1975 filmový historik Ivan Rumanovský zrekonštruoval zachované historické materiály filmu a obnovenú verziu doplnila nanovo skomponovaná hudba Jozefa Malovca.
Film Jánošík stvárňuje príbeh legendárneho hrdinu ako boj proti feudálnemu aj národnostnému útlaku. V rozprávaní príbehu tvorcovia uplatnili princíp retrospektívy aj paralelných dejov. Ten spolu s využívaním detailov a s niektorými dobrodružnými či westernovými motívmi naznačuje inšpiráciu vtedajším americkým filmom. Spojenie oživenej národnej tradície s populárnou dobovou filmovou štylizáciou vyústilo do diela, ktoré patrí medzi výnimočné filmové prejavy v celom medzivojnovom období na Slovensku aj v porovnaní s českou kinematografiou. Až do vzniku kontinuálnej filmovej výroby na Slovensku po roku 1945 je Jánošík bratov Siakeľovcov jediným zachovaným a historicky zdokumentovaným prejavom slovenskej profesionálnej hranej filmovej tvorby z obdobia nemého filmu.