Intermediálne umenie a nové média

Mgr. Miroslava Sikorová

Slovenskí umelci v súčasnosti začali významne prispievať do tvorby intermediálnych umení, čo je relatívne nový jav, ktorý kombinuje a využíva rôzne médiá ako sú informačné technológie, elektronické siete, robotika, kybernetika, teleprezencia a virtuálna realita so zvukom, s nehybnými alebo animovanými obrazmi.