Hradisko Molpír, Smolenice

Rozsiahle dobre opevnené hradisko je situované na južnom svahu kopca nad obcou Smolenice. Archeologický výskum tu odkryl súvislé kamenné opevnenie z haltštatského obdobia zo 7. – 6. storočia p. n. l. Vnútorný priestor hradiska delili ďalšie dva pásy opevnení na tri samostatné časti. Najnižšie situovaná slúžila pravdepodobne ako refúgium pre roľníkov z okolitých osád. V strednej vytvorili plošiny, na ktorých stáli chaty rôznych remeselníkov. Najmasívnejšie opevnenie obkolesovalo najvyššie situovanú akropolu. Tu stáli murované domy s rozmerným palácom a do skaly vytesaná cisterna. Bohaté nálezy vrátane šperkov dokladali význam stavieb. Vo svätyni odkryli tri oltáre a pozostatky krvavých obetí. Množstvo nálezov svedčilo o náhlej ničivej skaze hradiska.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa