Hrad Nitra

Jeden z najstarších písomne doložených hradov na Slovensku sa spomína z v roku 826, keď tu sídlil knieža Pribina. Dnešný bastiónmi opevnený hrad stojí na mieste veľkomoravského hradiska z 2. polovice 9. storočia. Vybudovali ho v 11. storočí ako sídlo kráľovskej stolice. Z románskeho hradu s palácovou a chrámovou časťou, ktoré boli niekoľkokrát prestavovali, sa podarilo odkryť a v blízkosti novovybudovaného informačného centra v juhovýchodnej časti predpolia hradu verejnosti sprístupniť úseky viackrát upravovaného mohutného opevnenia. V 17. storočí hrad poškodili Turci. Nasledovali veľké stavebné úpravy, pri ktorých prestavali biskupský palác, prepošstvo a dokončili pompéznu barokovú prestavbu biskupskej katedrály. Zložitú stavbu katedrály tvorí románsky Kostol sv. Emeráma, gotický horný a v baroku prestavaný dolný kostol. Výtvarná výzdoba interiérov je od viedenského staviteľa D. Martinelliho a maliara G. A. Galliartiho. Oltár Snímanie z kríža z roku 1622 od J. Perneggera bol pri posledných úpravách interiéru Dolného kostola premiestnený na jeho západnú časť, pretože za ním bola objavená  a odkrytá freska s motívom smrti a korunovania Panny Márie z druhej polovice 14. storočia.  Toto dielo neznámeho pravdepodobne stredoeurópskeho majstra pôvodne dotváralo dnes už nejestvujúci oltár Panny Márie. Hrad je dodnes sídlom cirkevnej správy.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa