Hrad Krásna Hôrka

Vybudovali ho na vrchole homolovitého kopca pri dôležitej obchodnej ceste do banských oblastí Slovenského rudohoria. Do majetku rodiny Bebekovcov, ktorí ho dostali od panovníka v 13. storočí, patril 300 rokov, do ich vymretia. V polovici 16. storočia hrad získava svoju dnešnú podobu. Koncom 16. storočia sa stal hradným kapitánom Peter Andráši (Andrássy). Ním sa začalo bezmála štyristoročné obdobie v dejinách hradu, prepojené s týmto vplyvným rodom, keďže už pred polovicou 17. storočia sa hrad dostal do ich majetku. Koncom 17. storočia v súvislosti s osobou Mikuláša I., ktorý sa stal županom gemerského komitátu a kráľovským radcom,  tu bolo sídlo Gemerskej župy. Vtedy hrad prebudovali na honosné renesančné sídlo. Začiatkom 19. storočia hrad vyhorel a bol len núdzovo opravený. O storočie neskôr ho dal Dionýz Andráši (Andrássy) upraviť a premeniť na rodové múzeum. Tomuto účelu slúžil a po konzervácii a úprave vyvolanej požiarom v roku 2012 bude v obnovených priestoroch i naďalej.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa