Hrad Devín

S ruinami devínskeho hradu sa tradične spájajú myšlienky slovenského národného obrodenia a slovanskej vzájomnosti. Romantická silueta hradu vyrastá z temer kolmého vápencového brala nad sútokom Moravy a Dunaja. Strategická poloha, umožňujúca kontrolovať široké okolie, vždy lákala k osídleniu a svoje stopy tu zanechávali ľudia už od 5. tisícročia p. n. l. Stredoveký hrad stojí na akropole svojich rozsiahlejších predchodcov – rímskeho tábora a slovanského hradiska. V 9. storočí tu sídlilo knieža Rastislav. K veľkomoravskému obdobiu sa viaže odkrytý pôdorys rozmernej sakrálnej stavby na návrší s trojlístkovou apsidou. Hrad ešte v stredoveku prešiel z majetku kráľa postupne rukami viacerých šľachtických rodov, ktoré ho podľa potrieb upravovali a rozširovali. Pustnúci hrad v roku 1809 vyhodili do vzduchu napoleonské vojská. Konzervovaná ruina je súčasťou expozície Mestského múzea.

Fotografie a video (www.culturalheritage.sk)

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa