Hrad Beckov

Z mohutného brala na ľavom brehu širokej nivy Váhu vyrastajú ruiny jedného z najznámejších považských hradov. Kráľovský hrad postavili v pol. 13. storočia na mieste staršieho osídlenia z mladšej doby železnej a neskorších opevnených sídlisk. Najväčší rozkvet dosiahol na prelome 14. a 15. storočia. Vtedy ho prestavovali na reprezentačné sídlo panovníkovho obľúbenca vojvodu Stibora zo Stiboríc. Následnú renesančnú prestavbu dodnes zďaleka symbolizujú oblúčkovité atiky na obvodových múroch paláca a gotickej kaplnky. Po premiestnení sídla feudálov do podhradského mestečka po požiari v roku 1715 hrad spustol.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa