Historický vývoj slovenského filmu

Slovenský film prešiel vo svojej histórii neľahkým vývinom. Jeho cesta od sporadických pokusov cez formovanie národnej kinematografie, tvorivé vrcholy v 60. rokoch, zložité normalizačné obdobie až po hľadanie nových možností, riešení a hodnôt po roku 1989 bola neraz plná protirečení. Ovplyvňovaná štátnou mocou aj spoločenským a kultúrnym kontextom a formovaná produkčnými, technologickými aj finančnými možnosťami viedla cesta slovenského filmu od prvých krokov k jeho zrelosti, od individuálnych prejavov k celistvej kinematografii. Vo svetle pohyblivých obrazov sa na Slovensku vyprofilovalo veľa tvorivých osobností a vzniklo množstvo diel, vďaka ktorým sa slovenský film stal nielen súčasťou umeleckého a kultúrneho dedičstva v národnom aj európskom kontexte, ale aj nenahraditeľným svedectvom o dobe, spoločnosti a krajine, v ktorej vznikal a v ktorej existuje.