Historický knižničný fond Diecéznej knižnice, Nitra

V severovýchodnej časti Teologického inštitútu, v prístavbe k budove seminára, umiestnili koncom 19. storočia knižnicu diecézy. Stavbu novoklasicistickej budovy inicioval biskup A. Roškováni. Zverili ju rakúskemu projektantovi J. Lippertovi a arcibiskupskému staviteľovi F. Schmidtovi. Na mieru zhotovené vybavenie interiéru sprístupňuje knihy v dvoch úrovniach. Fond knižnice dnes pozostáva zo 70 000 zväzkov, ktorý vytvorili z knižníc biskupov a katedrálnej knižnice. Najstaršia kniha je z roku 1473.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa