Historické pamiatky

Mgr. Martina Orosová

Slovensko leží v samom srdci Európy, o čom svedčí aj skutočnosť, že zemepisný stred kontinentu leží neďaleko obce Kremnické Bane. Geografická poloha Slovenska na križovatke významných diaľkových ciest, ale aj vhodné vnútrozemské prírodné podmienky a dostupné nerastné bohatstvo boli faktormi, ktoré ovplyvňovali vývin Slovenska v každom dejinnom období. Etniká a kultúry, ktoré sa tu stretávali zo všetkých svetových strán, sa vzájomne miešali a pretvárali, a tak pod vplyvom domáceho elementu vytvorili svojbytnú kultúru, ktorej výdobytky sa zachovali do dnešných čias. Hoci rozlohou a počtom obyvateľov Slovensko patrí medzi menšie európske krajiny, jeho kultúrne dedičstvo sa vyznačuje neobyčajnou bohatosťou, starobylosťou, rozmanitosťou i kvalitou. Zachované pamiatky a historické sídla svojím pôvodom siahajú do najstarších čias kultúrnej Európy, do čias osídľovania kontinentu a formovania európskych národov.